blocket-logo-1

Kogödsel 50 L

Kogödsel
Innehåll: 50 liter

Består av 60% grovtorv och 40% kogödsel.

Användning
Kogödseln används vid plantering av buskar, träd, häckar och perenner.

Buskar: 3-5 L krukstorlek, ½ säck per planteringshål och blanda med lika del matjord från rabatten.
Häckar: normalt 5-7 säckar/10 löpmeter. Även här ska det blandas med matjorden på plats.
Grönsaksland: Som jordförbåttring samt långsiktig gödning. Lägg 2 säckar/4 m2. Vänd sedan ner gödseln och blanda med matjorden i grönsakslandet.
Även bra som gödning till buskar, häckar och träd.

 

 

Kategori:
Varumärke:

Egenskaper

Ytterligare information