Responsive Menu
blocket-logo-1

Airrex AH-200i

Förnyad Airrex AH-200i infravärmare med mobilstyrning. Airrex AH-200i infravärmare är deras mest kompakta bränsledrivna värmarmodell. Den lämpar sig bäst för uppvärmning av altaner, garage, hobbyrum, fritidshus, husvagnstält eller växthus.

De bästa egenskaperna hos den bränsledrivna Airrex-värmaren är dess låga förbrukning, luktfria drift, termostatstyrning och tysta driftljud. Airrex AH-200i infravärmare saknar fläkt, så den sprider inte heller damm i andningsluften.

Airrex AH-200i kan användas i upp till 900 m³ stora utrymmen!

Hur du startar upp din Airrex.

1. Starta värmaren
• Tryck på POWER-knappen. Enheten ger ifrån sig en ljussignal när den aktiveras.
• Du stänger av enheten genom att trycka på samma knapp

2. Välj driftläge
• Välj önskad driftläge: antingen via termostaten eller med timer.
• Klicka på MODE-knappen för att skifta mellan dem olika lägena.
Standardinställningen är termostatdrift.

3. Ställ in måltemperaturen eller uppvärmningstiden med pilknapparna
• Temperaturen ställs in mellan 0 och 40 ºC.
• Den kortaste uppvärmningstiden i timerläge är 10 minuter och den längsta är 55 minuter eller kontinuerlig drift.

Airrex har låga utsläpp

Bränslet utnyttjas fullständigt som värmeenergi blir utsläppen från Airrex värmare så låga att det i praktiken inte behövs något separat system för avledning av avgaserna ut ur utrymmet som värms upp. Värmarna fungerar med biodiesel tillverkad av förnybara råvaror, vanlig diesel och brännolja.

Varumärke:

Egenskaper

Ytterligare information

Värmeeffekt

13 kW/h

Vikt

40kg

Mått på produkten

78×30,5×94,5 cm

Bränsle

Biodiesel, Brännolja, Diesel

Bränsleförbrukning

0,95 – 1,14 L/H ( kontinuelig uppvärming

Bränsletank

25L

Termostatens reglerområde

0-40*C

Volym

48dB

Fjärrstyrning

Ja

Mobilapp

Airrex (Android och Apple)

Nätverksanslutning

Wifi

Relaterade produkter