Responsive Menu
blocket-logo-1

Inga produkter finns i webbutiken för denna kategori.

P25B_Processor_barare

Processor

Kranman processor P25 är en beståndsgående gallringsprocessor med väl utprovade lösningar för den mest effektiva gallringen sett till markskador, bränsleförbrukning, personliga arbetsbördan och inte minst det slutgiltiga resultatet.

Med midjestyrd bärare med drivning på alla 8 hjulen ökar användarvänligheten med processorn. Detta gör att det är lätt att ändra position på processorn och framkomligheten är otrolig. Detta har vi under våra olika tester märkt är en viktig faktor för att få ett bra flyt i körningen. Hela maskinen sköts från en och sammakontrollpanel.

Det är motorn som skiljer modellerna P25B och P25D åt. P25B drivs av en Honda GX630 bensinmotor och P25D drivs av en Kubota 902D dieselmotor.