Responsive Menu
blocket-logo-1

Hållbarhetsarbete

Vi på Bengtssons har valt att strävar efter att hålla nere vår miljöpåverkan genom att jobba med nedan fem utvalda punkter på ett genomtänkt sätt. Vi har valt just dessa fem punkter för att det är något som vi själva kan påverka till det bättre. Tillsammans med Kussakoski återvinning har vi tagit fram en lämplig lösning som fungerar för oss och som ger en bra miljövinst för framtiden.

Vårt mål är att jobba långsiktigt och vara med i den tekniska utvecklingen. ”Vi ska jobba med de dagliga hållbarhetsfrågorna som vi kan påverka både i stort och smått, där igenom uppnå ett mindre avtyck för framtiden”

IMG_0155
IMG_0257

Uppvärmning

Våra lokaler värms i dag upp med hjälp av bergvärmepump och solceller. Att välja till solceller var ett väldigt bra komplement till vår bergvärmepump, detta har gjort att vi kunnat sänka både vår miljöpåverkan samt våra kostnader ytterligare ett steg.

Belysning

 

Vi har ett mål att inom snar framtid ska merparten av våra lysrör vara utbytta till LED lysrör vilket sänker strömförbrukningen med ca 33W per lysrör. I vårt fall innebär det en väsentlig sänkning av elförbrukning per år!

 

Begagnat

 

Att byta in begagnade produkter är en del av Bengtssons och det finner vi vara en styrka samt en del i vårt hållbarhetsarbete. Vi renoverar sedan dessa produkter för att de sedan kan återbrukas av andra kunder. De produkter som inte går att återbruka tar vi in i vårt kretslopp via vårt samarbete med Kussakoski så att de sedan återvinns till nytt material.

 

IMG_0265
IMG_0263

Restprodukter

Våra restprodukter tar vi hand om på bästa sätt via vår väl utarbetade fraktionsuppdelning. Varje fraktion tas sedan om hand för att återvinnas för framtiden.

Produktsortiment EL

I dag kan vi erbjuda en stor variation av olika elprodukter, allt från grästrimmers, elmopeder, elfyrhjulingar, gräsklippare till båtmotorer osv. Här går utvecklingen i en rasande fart och vi ska vara med och kunna erbjuda våra kunder de produkterna för en bättre framtid.

IMG_0272
IMG_0270

Aspen

Om det inte går att använda sig av elprodukter så erbjuder vi ASPEN alkylatbensin till motorprodukterna. Aspens bensin är både bättre för människan och miljön, då många miljöfarliga ämnen har tagits bort samt att den är renare, vilket ger bättre förbränning och bättre hållbarhet på motorprodukter och där med minskad miljöpåverkan.