blocket-logo-1

De dieseldrivna värmare som Airrex har utvecklat producerar säker infraröd strålning. Värmen som infravärmarna producerar fördelas jämnt i lokalen eller objektet som ska värmas upp. Någon separat fläkt behövs inte.